Prodes ConsultingTo ludzie ze świeżym spojrzeniem na wszystkie operacje zachodzące w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Świadczymy usługi wsparcia doradczego i wykonawczego w dziedzinach:
– planowania technologii produktów i procesów,
– oszczędnych działań produkcyjnych,
– planowania i nadzoru jakościowego,
– zarządzania logistyką wewnętrzną,
– organizacji operacyjnej,
– ogólnotechnicznej.Ile moje przedsiębiorstwo na tym skorzysta?Nikt dzisiaj nie wie ile konkretnie, ponieważ uzależnione to jest od wielu czynników.

Nasze przeciętne “osiągi” historyczne, to około 30% obniżenie kosztów operacyjnych.Dlaczego aż tyle?


To proste!

Począwszy od momentu gdy przedsiębiorstwo nabywa surowce, aż do momentu gdy wysyła swoje produkty, narażone jest na straty oraz szereg pułapek i niebezpieczeństw.
Prodes odkrywa problemy, straty i zagrożenia, a następnie skutecznie je eliminuje.

Praktyczne stosowanie idei Lean Manufacturing to tylko jeden z elementów naszych działań, które pozwalają te straty zminimalizować i realnie rozwinąć zdolności produkcyjne.
Nie jesteśmy typowymi Lean’owcami, nasza oferta wykracza daleko poza ten obszar.
Zespół specjalistów Prodes Consulting, a w razie potrzeby z kooperantami sprawimy, że tracić będziesz znacznie mniej, dzięki czemu zarabiać będziesz zdecydowanie więcej, a Twój biznes będzie mógł rosnąć.