Oto spis dziedzin w których się specjalizujemy:
Technologia produktu i procesu

to wszystkie działania mające na celu przygotowanie surowców i produktów do oszczędnego procesu
oraz przygotowanie procesu do oszczędnego wytwarzaniaProdukcja

to wszystkie czynności mające na celu przeprowadzenie procesu od zamówienia surowców z magazynu,
aż do przekazania produktu poza dział produkcjiJakość

to wszystkie działania techniczne i organizacyjne, mające na celu poprawienie jakości,
zarówno produkowanych wyrobów, jak i procesu wytwarzaniaLogistyka wewnętrzna

to gospodarowanie surowcami i wytwarzanymi produktami od wejścia do wyjścia – składowanie magazynowe, dystrybucja i planowanie zakupów oraz produkcji w czasieOrganizacja

to działania mające na celu uporządkowanie czynności wykonywanych przez różnych pracowników, w celu właściwego przebiegu procesów wewnętrznychPrzemysł 4.0

to automatyzowanie procesów, robotyzowanie czynności i cyfryzowanie przepływu danych w przedsiębiorstwie,
celem stworzenia warunków bezbłędnej, taniej i bezpiecznejW dolnej części każdej strony, wymienionych jest więcej tematów szczegółowych. W każdym z nich możemy wesprzeć naszego Klienta, przeanalizować zagadnienie, a następnie opracować i wdrożyć działania optymalizacyjne lub naprawcze, przeszkolić pracowników albo wdrożyć jako nowy standard w przedsiębiorstwie.


A może jakiegoś zagadnienia nie ma poniżej?

Zapytaj.

Opracujemy plan, przedstawimy Ci i wtedy dopiero zdecydujesz.


Uczciwie, elastycznie, rzetelnie